Seraphin | Seraphin | De waarden die ons aandrijven

Onze waarden
onafhankelijk, eenvoudig, advies

Wij wensen met Seraphin een respectvol bedrijf te zijn voor de gemeenschap rondom ons, onze klanten maar ook onze werknemers.

Onze waarden tegenover maatschappij

Onze politiek voor MVO – Want wij hebben allemaal een engagement tegenover de maatschappij*

Wij zijn ons bewust dat de waarde, gecreëerd dankzij Seraphin, een rijkdom is om te delen. In een maatschappij in volle ontwikkeling en waar er veel uitdagingen zijn, geloven wij dat het belangrijk is nieuwe initiatieven te ondersteunen voor een respectvolle ontwikkeling van de mens en maatschappij.

Het is daarom dat wij een beetje terug willen geven van wat ons gegeven is. Wij engageren ons om 1% van onze omzet en 10% van onze winst te storten voor de financiering van projecten met een belangrijke ethische, sociale en ecologische waarde.

*MVO : Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze waarden tegenover de klanten

De onafhankelijkheid

We wensen onze klanten een echte onafhankelijkheid in onze daden en adviezen te garanderen. We willen hen zo goed mogelijk begeleiden en hun eigenbelangen verdedigen. Evenals dat u weet dat het voorgestelde verzekeringsproduct datgene is wat bij u past. In geval schade staat Seraphin aan u zijde en zal ze ervoor zorgen dat de relatie met de verzekeraars in evenwicht wordt gebracht .

Onze waarden tegenover de werknemers

De ontplooiing.

Net zoals bij onze klanten, beschouwen we onze werknemers als echte belanghebbenden in het Seraphin project. Ons team is voor ons de motor en de sleutel tot succes voor ons bedrijf. Het is daarom dat we bijzondere aandacht hebben voor de ontwikkeling van het personeel en op het werk van onze werknemers. Wij garanderen ook een continue vorming van de leden van Seraphin.