De Ongevalverzekering, de belangrijkste van uw leven 🚑
Seraphin
Een offerte verkrijgen

Alles over Ongevalverzekering

 • check-circle
  Ongevalverzekeringssimulatie in enkele minuten
 • check-circle
  Alle informatie over de ongevalverzekering van Daylife

98%van onze klanten beveelt
ons aan na een schadegeval.

U verzekert uw auto, uw woning. Maar hoe zit het met uzelf? Met de ongevalverzekering, beschermt u zich tegen de gevaren van het dagelijkse leven 💥

De Daylife Ongevalverzekering, Unieke en onmisbare bescherming

Hoe zich verzekeren tegen Ongevallen in 3 eenvoudige stappen

De ongevalverzekering is nog nooit zo gemakkelijk geweest :

 1. Vul het formulier online in.
 2. Seraphin vindt het interessantste contract.
 3. U accepteert de aanbieding, uw contract wordt afgegeven. U tekent en betaalt het. U bent verzekerd.

De Daylife Ongevalverzekering beschermt u in wat ook de omvang is van de Ongevallen

U bent verzekerd tot 1 miljoen € voor :

 • Lichamelijke schade : wij dekken de schade in ruime zin. Bijvoorbeeld als u verminkt bent, betalen wij de kosten van de reconstructieve chirurgie.
 • Aanpassing van woning en voertuig : wij dekken de kosten verbonden aan de aanpassing van uw woning en uw voertuig na bijvoorbeeld een handicap.
 • Inkomensverlies : wij dekken het inkomensverlies in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid. U behoudt aldus dezelfde levensstandaard als voor een ongeval.
 • Thuishulp : we dekken de kosten verbonden aan hulp op het thuisadres, of het nu regelmatige zorg of huishoudhulp is.
 • Repatriëring : wij dekken de repatriëring van verzekerde personen evenals de familie, of het nu in het buitenland is of in België.

Enkel de Daylife Ongevalverzekering dekt u voor deze risico's

Daylife ongevalverzekering Onderlinge/ziekenhuisverzekering
Inkomensverlies
Esthetische schade
Morele schade
Huis- en voertuigaanpassingen

Jérémy heeft zijn Ongeval het hoofd kunnen bieden

In een poging de dakgoot proper te maken, glijdt Jérémy, 35 jaar, van de ladder en valt hij 5 meter naar beneden. Ondanks de snelle interventie van de hulpdiensten, is het resultaat onherroepelijk : Jérémy is verlamd, mindervalide voor 95%. Dankzij de Daylife verzekering heeft Jérémy al kunnen profiteren van :

Aanpassing van zijn huis en zijn voertuig 58.000€
Thuishulp iedere dag 44.000€
Vergoeding voor het inkomensverlies 318.200€
Total 420.200€

We hebben het over Daylife Verzekeringen in La Libre.

Pourquoi protéger sa voiture et pas sa famille ?

Wat zijn de Ongevallen waarvoor ik gedekt bent ?

De ongevallen die zich voordoen tijdens de dagelijkse activiteiten zoals :

 • Huishoudelijke activiteiten.
 • Schoolactiviteiten.
 • Vrijetijdsbesteding.

De ongevallen veroorzaak door exceptionele evenementen behalve :

 • Natuur, industrieel of technologische rampen.
 • Aanvallen.
 • Vrijwillige of onvrijwillige handelingen die een materiële schade veroorzaken.
 • Terreur daden.
 • Volksbewegingen.
 • Rellen.
 • Aanslagen.

Ongevallen die zich voordoen bij de verzekerden :

 • Bestuur van een gehuurd vierwielig voertuig voor een periode van minder dan drie opeenvolgende maanden.
 • Bestuur van een motorrijtuig voor kinderen, jonger dan 12 jaar.
 • Bestuur van een tuinmachine of een gemotoriseerde rolstoel.

Wie is gedekt door deze Verzekering ?

Met de basiswaarborg

Als u een handicap heeft groter dan 5% :

 • Blijvende persoonlijke ongeschiktheid.
 • Inkomensverlies of permanente grotere inspanningen.
 • Hulp aan een derde persoon te beginnen vanaf de datum van consolidatie.
 • Kosten voor permanente aanpassing van het verblijf.
 • De permanente esthetische schade zelfs in geval van blijvende ongeschiktheid lager dan het gekozen grensbedrag voor zover dat dit in dat geval geëvalueerd werd op minstens 3 punten op een schaal van 7.
 • De permanente genotschade.
 • De permanente huishoudelijke ongeschiktheid.
 • Protheses.
 • De weerslagschade.
 • Permanente seksuele schade.

Na een overlijden (formule single) :

 • Begrafeniskosten (max 5.000€).

Na een overlijden (formule familie) :

 • Begrafeniskosten (max 5.000€).
 • Inkomensverlies van de rechthebbende na het overlijden van de verzekerde.
 • Morele schade van de rechthebbende.

Met de Bijstandswaarborg

Na een ongeval in België bent u gedekt :

 • Psychologische steun.
 • In geval van een hospitalisatie van meer dan 2 dagen of een immobilisatie op de domicilie van meer dan 4 dagen :
  • Huishoudelijke hulp.
  • Ziekenoppas.
  • Aanvullende medische kosten om bij het ziekenhuisbed van een kind te blijven.
  • Transfer van huisdieren naar een familielied of een pension.
  • Heen en terug transport tot aan het dichts bijgelegen hospitaal voor de voorgeschreven medische onderzoeken.

Na een ongeval in het buitenland :

Dezelfde bijstandsuitkeringen voorzien in België. Hierbij wordt ook de repatriëring toegevoegd die omvat met name :

 • Van de verzekerde tot aan het ziekenhuis of domicilie (spoorweg, medisch transport, vliegtuig,…).
 • Van andere verzekerden, die niet naar België kunnen terugkeren met de voorziene middelen.
 • Van het huisdier (hond of kat) als geen enkele andere verzekerde er voor kan zorgen.
 • Het transport van niet-begeleide bagage.
 • Het heen en terug transport tot aan het dichtst bij zijnde ziekenhuis voor de voorgeschreven medische onderzoeken.
 • De medische kosten tot maximum 7500 €.

In welke omstandigheden ben ik niet gedekt ?

De specifieke uitsluitingen van dit product

 • Ziekten, hun gevolgen en consequenties behalve als de ziekte een direct gevolg is van een gewaarborgd ongeval.
 • Hierna in de lijst opgenomen ziektes, zelfs als ze een direct gevolg zijn van een gewaarborgd ongeval : chikungunya, dengue, malaria, trypanosomiasis.
 • Medische ongevallen en de ongevallen en medische behandeling als gevolg van biomedische experimenten.
 • Werkongeval en de ongevallen op de weg naar het werk.
 • Ongevallen die zich voordoen in het kader van : het beoefenen van een sport in beroepsverband.
 • Activiteiten verbonden aan de uitvoer van een politiek of syndicaal mandaat.
 • Ongevallen geleden door de verzekerde wanneer hij een van de volgende sporten beoefent behalve als de verzekerde fysiek begeleid wordt door een monitor waarvan de kwalificatie erkend wordt door de betrokken federatie : zweefvliegen, parachutespringen, paragliden, deltavliegen, ULM.
 • Ongevallen geleden door de verzekerde wanneer hij de volgende sporten beoefent : wingsuit, base jumping, elastiekspringen, skispringen op een skischans, skeleton en bobslee.
 • Ongevallen geleden door de verzekerde wanneer hij deelneemt aan sportwedstrijden voor gevecht-of verdedigingssporten waar gerichte slagen in voorkomen, motorwedstrijden met motorvoertuigen te land, in de lucht of op het water of testen / verkenningparkoersen met oog op dergelijke wedstrijden.
 • Ongevallen geleden door de verzekerde wanneer hij een motorrijtuig bestuurt (auto, motor, bromfiets, etc) en waarvoor hij zelf verzekerd moet zijn Gevolgen van suïcide of poging tot suïcide van de verzekerde.

De klassieke uitsluitingen van een Verzekering

 • De gevolgen van alle schade die de verzekerde zelf met opzet zich aandoet evenals de gevolgen van elk ongeval vrijwillig veroorzaakt door een begunstigde of met zijn medeplichtigheid.
 • De gerechtelijke, administratieve, economische boetes, strafrechtelijke, burgerlijke, administratieve, fiscale dadingen, dwangsommen en de vergoedingen als strafrechtelijk, straf of afschrikkende maatregelen in de Belgische of Buitenlandse Rechtssystemen alsook de gerechtelijke kosten inzake strafrechtelijke vervolging zijn niet gedekt.
 • Gevolgen van ongevallen die het resultaat zijn van een zware fout van de verzekerde.
 • Ongevallen als resultaat van actieve deelname van het verzekerde slachtoffer of de begunstigde bij een van de volgende uitzonderlijke evenementen : natuur, industrieel of technologische rampen, aanval, vrijwillige of onvrijwillige handelingen die een materiële schade veroorzaken, terreurdaden, volksbewegingen, rellen of aanslagen.
 • Ongevallen die zich voordoen ten tijde van oorlog, burgeroorlog
 • Gevolgen van een ongeval als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de wijziging van de atoomkern.
 • Ongevallen waarvoor de verzekerden kunnen genieten van een automatische vergoeding.

Auteur van het artikel:

Calixte des Lauriers
Calixte des Lauriers

Experte en Assurance

Getuigenissen

Al meer dan 7000 tevreden klanten

Uitsekend - 4.4 op 5

Google

98% van onze klanten beveelt ons aan na een schadegeval.

Alle beoordelingen

Prevoyance

Een verzekering die zich aan zijn beloften houdt. Ik raad het aan.

Agathe P.
Marieke
Personeelszaken